ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DE CONSILIER IA (registratură/secretariat)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DE CONSILIER IA (registratură/secretariat)  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 (DATA PUBLICĂRII CONCURSULUI 19.12.2018)

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și
prenumele candidaților
Denumirea postului Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. CĂLIN FLORENTINA Consilier IA (registratură/
secretariat)
ADMIS  

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 15.01.2019 ora 12,00.

NOTĂ:

Se prezintă la proba scrisă candidatul care a fost admis la proba selecției dosarelor.

Candidatul va avea, obligatoriu, cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu