ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC ÎN CADRUL ISACCL

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr 24/14.04.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic din cadrul ISACCL, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. 609/04.05.2021 Consilier juridic IA Respins Nu îndeplinește condițiile privind  vechime minim 5 ani în studii de specialitate (S) și vechime minim 3 ani într-o instituție publică
2. 611/04.05.2021 Consilier juridic IA Respins Nu îndeplinește condiția de vechime minim 3 ani într-o instituție publică

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat vineri, 07.05.2021, ora 09:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu