Anunț cu privire la selecția dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic ia, normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul compartimentului juridic

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 37/18.06.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic IA, norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului juridic din cadrul ISACCL, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarul depus de candidat.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații

1.

872/25.06.2021 Consilier juridic IA ADMIS

-

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 12.07.2021, ora 16,00

 

MENȚIUNE:

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidatul va avea, obligatoriu, cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu