ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL (S) GRAD II

ANUNȚ

CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL

ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL (S) GRAD II

IN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 1/04.01.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere de director general (S) grad II (ordonator de credite) in cadrul ISACCL scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa) din 07.01.2021, a analizat și a verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. 93/20.01.2021 Director general (S) grad II (ordonator de credite) ADMIS -
2. 110/21.01.2021 Director general (S) grad II (ordonator de credite) RESPINS Nu indeplineste conditiile:
- vechime in munca si specialitatea studiilor minim 10 ani
- minim 2 ani vechime in conducerea unor structuri din cadrul institutiilor publice

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore lucratoare de la data postarii prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 si pe site-ul ISACCL sectiunea CARIERE.

Afișat astăzi, 22.01.2021, ora 15,00

MENȚIUNE:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 29.01.2021, ora 12,00 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu