Anunț cu privire la rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante

Data afișării 15.09.2021, ora 16:00

Anexă la referatul nr. 1352/15.09.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:

Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 58/30.08.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de: consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice, expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene, expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar, scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidati.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.

crt

Nr. dosar  înscriere

 concurs

Denumirea postului Rezultatul

selecției

Observații
1. Dosar nr. 1340/14.09.2021 consilier IA

specialitatea comunicare și relații publice

RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind domeniul studiilor solicitate și criteriul privind vechimea în specialitatea studiilor
2. Dosar nr. 1299/08.09.2021 expert debutant,

specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene

ADMIS
3. Dosar nr. 1334/14.09.2021 expert debutant

specialitatea grafică și DTP pentru tipar

ADMIS

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 15.09.2021, ora 16:00

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

La sustinerea probei scrise  candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu