ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE: Consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil și resurse umane

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:
Consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil și resurse umane, 

- atributii de resurse umane, normă parțială (4h/zi), perioadă nedeterminată

- atributii de salarizare, normă  parțială (4h/zi), perioadă nedeterminată

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr.09/06.02.2023, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Compartimentului financiar-contabil si resurse umane;

  • 1 post consilier (S) IA – timp parțial, normă 4h/zi (atribuții de resurse umane)
  • 1 post consilier (S) IA – timp parțial, normă 4h/zi (atribuții de salarizare)

scoase la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022, consemnând următoarele: au analizat și au verificat dosarelor depuse de candidați.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr.dosar înscriere Denumirea postului Rezultatul
selecției
Observații
1. Dosar nr. 220/20.02.2023 consilier IA atributii de resurse umane ADMIS
2 Dosar nr. 229/21.02.2023 consilier IA atributii de resurse umane ADMIS
3. Dosar nr. 238/22.02.2023 consilier IA atributii de resurse umane ADMIS
4. Dosar nr. 237/22.02.2023 consilier IA atributii de salarizare ADMIS
5. Dosar nr. 249/22.02.2023 consilier IA atributii de salarizare RESPINS Adeverința care atesta experiența in domeniul salarizării de minim 3 ani a fost transmisa pe email in data 24.02.2023 ora 17:42, după încheierea programului de lucru al ISACCL si a perioadei de selecție a dosarelor.

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune, personal, contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 27.02.2023, ora 14,00

 

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) din H.G. nr. 1336/2022 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

La sustinerea probei scrise  candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu