ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE: Cercetător științific grad III

Data afișării 17.04.2024, ora 16,00

Anexă la referatul nr. 367 /11.03.2024

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:

  • Cercetător științific grad III, specialitatea arheologie clasică, în cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului, normă întreagă (8h/zi), perioada nedeterminată
  • Cercetător științific grad III, specialitatea filologie clasică, în cadrul Departamentului Diplomație culturală, normă întreagă (8h/zi), perioada nedeterminată

 

Comisiile de concurs, constituite prin decizia nr 6/11.03.2024, în vederea examinării candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de cercetător științific III, specialitatea arheologie clasică, în cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului, normă întreagă (8h/zi), perioada nedeterminată, respectiv cercetător științific grad III, specialitatea filologie clasică, în cadrul Departamentului Diplomație culturală, normă întreagă (8h/zi), perioada nedeterminată scoase la concurs, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarul depus de candidați.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr. dosar  înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar nr. 523/01.04.2024  Cercetător științific III, specialitatea filologie clasică  

ADMIS

 

2.

Dosar nr. 538/02.04.2024 Cercetător științific III, specialitatea arheologie clasică ADMIS

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune contestaţie în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

 

Afișat astăzi, 17.04.2024, ora 16,00

 

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

La sustinerea probei scrise, candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu