Anunț cu privire la rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante

Data afișării 17.12.2021, ora 17:30

Anexă la referatul nr. 1888/17.12.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:

- 1 post director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată.

- 1 post Consilier (S) gradul IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă, normă întreagă 8h/zi, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice.

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 87/25.11.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de: Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată, Consilier (S) gradul IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă, normă întreagă 8h/zi, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice, scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidati.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. dosar înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar  nr. 1847/13.12.2021 Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației ADMIS
2. Dosar nr. 1827/09.12.2021 Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: comunicare și relații publice, litere, limbi și literaturi străine, științe administrative.
Nu îndeplinește criteriul experiență într-un post similar de minim 3 ani, dovedită cu adeverință;
3. Dosar  nr.  1856/15.12.2021 Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: comunicare și relații publice, litere, limbi și literaturi străine, științe administrative.
4. Dosar nr. 1872/15.12.2021 Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind vechimea în specialitatea studiilor.
Nu îndeplinește criteriul experiență într-un post similar de minim 3 ani, dovedită cu adeverință;

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 17.12.2021, ora 17,30

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

La sustinerea probei scrise candidații vor avea obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu