ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE

Data afișării 22.09.2021, ora 16:00

Anexă la referatul nr. 1371/22.09.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:

- Consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

- Consilier IA,  ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

- Consilier I, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea geografie, in cadrul Departamentului Natură, cultură și societate

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 60/02.09.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de: Consilier IA, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului, Consilier IA,  ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului,Consilier I, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea geografie, in cadrul Departamentului Natură, cultură și societate, scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidati.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt

Nr. dosar înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar  nr. 1326/13.09.2021 Consilier IA, în specialitatea istorie-arheologie ADMIS
2. Dosar nr. 1341/14.09.2021 Consilier IA,  în specialitatea cultură și civilizație greco-romană ADMIS
3. Dosar nr. 1361/20.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind vechimea in munca și criteriul privind vechimea în specialitatea studiilor
4. Dosar  nr. 1362/20.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind vechimea în specialitatea studiilor
5. Dosar  nr. 1363/20.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană ADMIS
6. Dosar nr. 1364/20.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană ADMIS
7. Dosar nr. 1355/16.09.2021 Consilier I, , în specialitatea geografie ADMIS

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 22.09.2021, ora 16,00

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

La sustinerea probei scrise candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu