Anunț cu privire la rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier (s) grad IA în cadrul compartimentului financiar-contabil și resurse umane, atribuții de resurse umane

Data afișării 19.05.2022, ora 16:00

Anexă la referatul nr. 481 /19.05.2022

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE:

Consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil și resurse umane, atribuții de resurse umane, norma întreagă (8h/zi), perioadăa nedeterminată

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 28/09.05.2022, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil si resurse umane, atributii de resurse umane, norma intreaga (8h/zi), perioada nedeterminata, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III-a), au analizat și au verificat dosarul depus de candidati.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. dosar  înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar nr. 471/17.05.2022 consilier IA atributii de resurse umane RESPINS Nu îndeplinește criteriul privind domeniul studiilor solicitate: științe economice, stiinte administrative, stiinte juridice
2. Dosar nr. 419/05.05.2022 consilier IA atributii de resurse umane ADMIS
3. Dosar nr. 476/18.05.2022 consilier IA atributii de resurse umane ADMIS

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat joi, 19.05.2022, ora 16:00

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

La sustinerea probei scrise  candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu