Anunț cu privire la rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier (S) grad IA în cadrul compartimentului financiar-contabil si resurse umane

Data afișării 22.06.2022, ora 14,00

Anexă la referatul nr.  606/21.06.2022

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:
Consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil si resurse umane, atributii de resurse umane, norma intreaga (8h/zi), perioada nedeterminata

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 32/02.06.2022, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil si resurse umane, atributii de resurse umane, norma intreaga (8h/zi), perioada nedeterminata, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarul depus de candidat.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr.dosar înscriere Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar nr. 538/06.06.2022 consilier IA atributii de resurse umane ADMIS

 

La rezultatul selecţiei dosarelor se poate depune, personal, contestaţie în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 22.06.2022, ora 14,00

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

La sustinerea probei scrise  candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu