ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANTE DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III, ½ NORMĂ, PERIOADA DETERMINATĂ – 3 ANI, SPECIALITATEA CULTURĂ ROMANĂ ȘI ELENISTICĂ, DIN CADRUL ISACCL

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANTE DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III, ½ NORMĂ, PERIOADA DETERMINATĂ – 3 ANI, SPECIALITATEA CULTURĂ ROMANĂ ȘI ELENISTICĂ, DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs/examen, constituită prin decizia directorului general ISACCL nr. 5/27.01.2021 în vederea examinării candidatului înscris la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant de CS III ½ norma, specialitatea cultură romană și elenistică, scos la concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 și a Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a) în data de 02.02.2021, a analizat și a verificat dosarul depus de candidat.

Rezultatul probei – analiza si selecția dosarelor – are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar nr. 296/03.03.2021 CS III ½ norma, specialitatea cultură romană și elenistică RESPINS

1. Lipsa atestatului de recunoaștere a diplomei de doctor emisă în străinătate sau diploma de doctor emisă de Universitatea din București în cotutelă.

2. Neîndeplinirea condițiilor specifice privind minim un titlu de carte, volum de unic autor.

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul selecţiei dosarelor poate depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Postat vineri, 5 martie 2021, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu