ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE SI PROBEI PRACTICE PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL Referent IA (atribuții conducător auto si administrativ)

Data afișării: 12.06.2024 ora 14:00

 

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE SI PROBEI PRACTICE PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Referent IA (atribuții conducător auto si administrativ) (8h)

 

Proba susținuta in data de 11.06.2024

Comisia de examen a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului vacant de Referent IA (M) (atribuții de conducător auto), scos la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, au corectat lucrările la proba scrisă si au consemnat in borderourile de la proba practică susținută in data de 11.06.2024

Rezultatele la proba scrisă si proba practica la examen sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt.

Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctajul obținut proba scrisa Rezultat proba scrisa Punctajul obținut proba practica Rezultat proba practica Interviu 17.06.2024
1. Dosar nr. 802/22.05.2024 Referent IA 85,33 Admis 95 Admis Ora 12:00

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la sediul ISACCL din Bucuresti, bd. Maresal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, personal, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu