Anunț cu privire la rezultatul probei scrise pentru examenul organizat în vederea promovării în funcție imediat superioară a personalului încadrat în funcția contractuală de debutant din cadrul ISACCL – Expert II (specialitatea geologie)

Data afișării: 12.10.2022 ora 16:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN FUNCȚIE IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE DEBUTANT DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

EXPERT II (specialitatea geologie)

Proba susținută în data de 11.10.2022

Comisia de examinare a candidatului înscris pentru participarea la promovarea în grad superior pe post de Expert II(specialitatea geologie), din cadrul I.S.A.C.C.L., în conformitate cu prevederile din H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă susținută în data de 11.10.2022.

Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat admis/respins
1 Dosar de înscriere nr. 947/26.09.2022 EXPERT II (specialitatea geologie) 76,66

ADMIS

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 ore lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul I.S.A.C.C.L. din București, bd.Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu