Anunț cu privire la rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție din cadrul ISACCL

Data afisarii: 24.05.2022 ora 12:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

 

Comisia de concurs constituită prin Decizia directorului general, nr. 24/26.04.2022 în vederea examinării candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs de ISACCL:

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic, activitate registratură și secretariat, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) debutant (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) în cadrul Compartimentului Financiar - contabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) în cadrul Compartimentului administrativ - tehnic, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate,

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, au corectat și notat lucrările candidaților înscriși și prezenți.

Rezultatul probei scrise are la bază Procesul verbal întocmit de către membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultatul probei scrise Programare interviu 27.05.2022
1. Dosar nr. 436/10.05.2022 Consilier (S)  IA (registratură/ecretariat) 91,66 ADMIS Ora 9.00
2. Dosar nr. 451/11.05.2022 Consilier (S) IA (registratură/secretariat) 95 ADMIS Ora 9.30
3. Dosar nr. 459/12.05.2022 Consilier (S) D (casier si gestionare patrimoniu) 85,83 ADMIS Ora 10.30
4. Dosar nr. 466/13.05.2022 Consilier (S) D (casier si gestionare patrimoniu) 45 RESPINS -
5. Dosar nr. 406/04.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 83,33 ADMIS Ora 11.00
6. Dosar nr. 464/13.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 55,66 ADMIS Ora 10.00
7. Dosar

nr. 460/12.05.2022

Expert IA (specialitatea geologie) 88,35 ADMIS ora 11.00

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 ore lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București, bd. Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 24 mai 2022, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu