ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL Expert II cu atribuții de bibliotecar (4h) și Expert II cu atribuții de Tipar digital si legatorie (4h)    

Data afișării: 05.04.2024 ora 13:00

 

ANUNȚ

CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Expert II cu atribuții de bibliotecar (4h)

                Expert II cu atribuții de Tipar digital si legatorie (4h)      

Proba susținuta in data de 04.04.2024

 

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de: Expert II cu atribuții de bibliotecar si Expert II cu atribuții de Tipar digital si legatorie, scoase la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă susținuta in data de 04.04.2024

Rezultatele la proba scrisă la concurs/examen sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat admis/respins Interviu
10.04.2024
1. Dosar nr. 468/22.03.2024 Expert II atributii de bibliotecar ABSENT RESPINS  
2. Dosar nr.
475/25.03.2024
Expert II atributii de bibliotecar 90 ADMIS ORA

10:00

3. Dosar nr. 480/26.03.2024 Expert II atributii de bibliotecar ABSENT      RESPINS  
4. Dosar nr. 476/25.03.2024 Expert II atributii de tipar digital si legatorie 73,33 ADMIS

ORA

09:00

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la sediul ISACCL din Bucuresti, bd. Maresal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, personal, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu