ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI Expert I (geologie informatică)

Data afișării: 26.04.2024 ora 13:00

 

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Expert I ( geologie informatica) (8h)

 

Proba susținuta in data de 25.04.2024

Comisia de examen a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului vacant de Expert I (geologie informatica), scos la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă susținuta in data de 04.04.2024

Rezultatele la proba scrisă la concurs/examen sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat admis/respins Interviu 7.05.2024
1. Dosar nr. 615/16.04.2024 Expert I (geologie informatica) 59,33 Admis Ora 10:00

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la sediul ISACCL din Bucuresti, bd. Maresal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, personal, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu