Anunț cu privire la rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție din cadrul ISACCL – consilier IA (registratură/secretariat)

Data afisarii: 15.02.2022 ora 12:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Consilier IA (registratura / secretariat)

(Concursul a fost publicat  în data de 20.01.2022)

 

Comisia de concurs a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului vacant de: consilier IA (registratură / secretariat), scos la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă.

Rezultatul la proba scrisă la concurs/examen sunt prezentate mai jos:

Nr. crt. Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezulta admis/respins Interviu 18.02.2022
1 Dosar de inscriere nr 133/28.01.2022 Consilier IA (registratură/ secretariat) 28,32 RESPINS -

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 ore lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, la sediul ISACCL din Bucuresti bd. Maresal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu