Anunț cu privire la rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție din cadrul ISACCL – consilier (S) IA (resurse umane)

Data afisarii: 25.05.2022 ora 13.00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

Consilier (S) IA (resurse umane), Compartimentul financiar-contabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr. 28/09.05.2022, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil si resurse umane, atribuții de resurse umane, norma întreaga (8h/zi), perioada nedeterminata, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III-a).

Etapa a II-a a concursului, proba scrisă a fost programată pentru 25.05.2022, ora 10.00, la locul stabilit prin anunț, în prezența comisiei de concurs.

 

Nr. crt Nr. dosar înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul probei Observații
1. Dosar nr. 419/05.05.2022 Consilier IA (resurse umane) RESPINS Absent la proba scrisă
2. Dosar nr. 476/18.05.2022 Consilier IA (resurse umane) RESPINS Absent la proba scrisă

 

Având în vedere ca la proba scrisă nu s-a prezentat nici unul dintre candidații declarați admiși la proba selecției dosarelor, procedura privind concursul s-a declarat închisă.

Afișat astăzi, 25.05.2022, ora 13.00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu