Anunț cu privire la rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție de consilier IA (resurse umane și salarizare) din cadrul ISACCL

Data afisarii: 27.06.2022 ora 16:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI
Consilier IA (resurse umane și salarizare)

 

Proba sustinuta în data de 27.06.2022

Comisia de concurs a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului vacant de: Consilier IA (resurse umane si salarizare), scos la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă sustinuta in data de 27.06.2022

Rezultatul la proba scrisă la concurs/examen sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar inscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat admis/respins Interviu 30.06.2022
1 Dosar de inscriere nr. 538/06.06.2022 Consilier IA (resurse umane și salarizare) 96,33 ADMIS ORA 10,00

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 ore lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, la sediul ISACCL din Bucuresti, bd. Maresal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu