ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXPERT IA, din cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului (normă întreagă, perioada nedeterminată)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE

EXPERT IA, din cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului (normă întreagă, perioada nedeterminată)

 

Comisia de concurs, constituită prin Decizia nr. 14/22.02.2023, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant EXPERT IA, din cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului, normă întreagă (8h/zi, 40h/săptămână), perioadă nedeterminată, scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022, a corectat lucrarea la proba scrisă susținută în data de 17.03.2023.

Rezultatul la proba scrisă are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctaj Rezultatul probei scrise Interviu 23.03.2023
1. Dosar nr. 273/02.03.2023 Expert IA 85 ADMIS ora 13.00
2 Dosar nr. 315/09.03.2023 Expert IA - ABSENT -

 

La rezultatul probei scrise se poate depune, personal, contestație în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 20.03.2023, ora 14.30

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu