ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

Afișat astăzi, 27.05.2022 ora 14:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

 

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic, activitate registratură și secretariat, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată 

1 post consilier (S) debutant (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) în cadrul Compartimentului Financiar - contabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată 

1 post consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) în cadrul Compartimentului administrativ - tehnic, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată 

1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate

Comisiile de concurs, constituite prin Decizia directorului general, nr. 24/26.04.2022, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor sus menționate, scoase la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III-a), au participat la proba interviu, au notat si consemnat in fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesele verbale întocmite de membri Comisiilor de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultatul interviului
1. Dosar nr. 436/10.05.2022 Consilier (S)  IA (registratură/secretariat) 90.66 ADMIS
2. Dosar nr. 451/11.05.2022 Consilier (S) IA (registratură/secretariat) 84 ADMIS
3. Dosar nr. 459/12.05.2022 Consilier (S) D (casier si gestionare patrimoniu) 92.66 ADMIS
4. Dosar nr. 406/04.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 93 ADMIS
5. Dosar nr. 464/13.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 85,33 ADMIS
6.  Dosar nr. 460/12.05.2022 Expert IA (specialitatea geologie) 94 ADMIS

 

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 ore lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București, bd. Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 27 mai 2022, ora 14:00.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu