ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL – Expert II cu atribuții de bibliotecar (4h) și Expert II cu atribuții de Tipar digital si legatorie (4h)

Afișat astăzi, 11.04.2024 ora 14:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

  • 1 post Expert (S) II – timp parțial, normă 4h/zi (atribuții de bibliotecar)
  • 1 post Expert (S) II – timp parțial, normă 4h/zi  (atribuții de Tipar digital si legatorie)

        

Proba susținuta in data de 10.04.2024

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de: Expert II  - atribuții Bibliotecar, norma parțiala (4/h) si Expert II - atribuții Tipar digital si legatorie, norma parțiala (4/h) scoase la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, a participat la proba interviu, a notat și a consemnat în borderourile individuale ale membrilor punctajele acordate in data 10.04.2024.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul-verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt

Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut

Rezultatul probei interviu

1.

Dosar nr. 475/25.03.2024 Expert II bibliotecar 92

ADMIS

2.

Dosar nr. 476/25.03.2024 Expert II Tipar digital si legatorie 97,33

ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu