ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL 1 post referent (M) IA atribuții de conducător auto și administrativ

Afișat astăzi, 18.06.2024 ora 15:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

  • 1 post referent(M) IA – normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată (atribuții de conducător auto și administrativ)

 

        

Proba susținuta in data de 17.06.2024

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea postului vacant de: 1 post referent(M) IA – normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată (atribuții de conducător auto și administrativ), scos la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, a participat la proba interviu, a notat și a consemnat în borderourile individuale ale membrilor punctajele acordate in data 17.06.2024.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul-verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. Dosar nr. 802/22.05.2024 Referent IA 91 ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu