ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL: 1 post Expert (S) I (atribuții de geologie informatică)

Afișat astăzi, 08.05.2024 ora 14:00

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

  • 1 post Expert (S) I –  normă intreaga, 8h/zi perioadă nedeterminată (atribuții de geologie informatică) perioadă nedeterminată.

      

Proba susținuta in data de 07.05.2024

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea postului vacant de: - Expert I  - atribuții de geologie informatică, perioadă nedeterminată, norma întreaga (8/h) scos la concurs în cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, a participat la proba interviu, a notat și a consemnat în borderourile individuale ale membrilor punctajele acordate in data 07.05.2024.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul-verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. Dosar nr. 615/16.04.2024 Expert I 75 ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu