ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXPERT IA, din cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului (normă întreagă, perioada nedeterminată)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXPERT IA, din cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului (normă întreagă, perioada nedeterminată)

 

Comisia de concurs, constituită prin Decizia nr. 14/22.02.2023, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant EXPERT IA, din cadrul Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului, normă întreagă (8h/zi, 40h/săptămână), perioadă nedeterminată, scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022, a participat la proba interviu, a notat și consemnat în borderourile individuale ale membrilor notele acordate.

Rezultatul probei interviu desfășurată la data de 23.03.2023, are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctaj Rezultatul probei interviu Obs.
1. Dosar nr. 273/02.03.2023 Expert IA   89 ADMIS  

 

La rezultatul probei interviu se poate depune, personal, contestație în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București, bd. Mareșal C-tin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 24.03.2023, ora 12.30.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu