ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III, SPECIALIZAREA GEOARHEOLOGIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III, SPECIALIZAREA GEOARHEOLOGIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs/examen a candidatului înscris pentru participarea la concursului/ examenul de ocupare a postului contractual vacant de: cercetator stiintific gradul III, specializarea geoarheologie  din cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate, ½ normă, perioada determinata – 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr 319/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a notat lucrarea candidatului și a decis nota finală obtinută la proba scrisă.

Rezultatul probei scrise are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs/examen  pentru această probă și este prezentat  în tabelul de mai jos:

Nr.crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obtinut la proba scrisa Rezultatul probei scrise
1. Haită Constantin Cercetator stiintific gradul III specializarea geoarheologie 90,75 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obtinut la proba scrisă poate depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 12.08.2020, ora 10:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu