ANUNȚ cu privire la rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării posturilor Expert (S) II

Afisat in data de 16.04.2024 ora 14:00

 

ANUNT

cu privire la rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării posturilor:

1 post Expert (S) II – timp parțial, normă 4h/zi (atribuții de bibliotecar)

 1 post Expert (S) II – timp parțial, normă 4h/zi  (atribuții de Tipar digital si legatorie

 din cadrul ISACCL

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/
respins
1 Achim Ovidiu
 Dosar nr.
475/25.04.2024
Expert II
atributii
  Bibliotecar 
90 92 91

ADMIS

2

Dinulescu Dinu Eugen
Dosar nr. 476/25.04.2024
Consilier IA atributii
Tipar digital si legatorie
73.33 97,33 85,33

ADMIS

 

(1) Candidatul declarat "admis" la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu