ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXPERT IA din cadrul Departamentului Diplomație Culturală

ANUNȚ 

CU PRIVIRE LA REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXPERT IA din cadrul Departamentului Diplomație Culturală, normă întreagă, perioadă determinată (3 ani)

Rezultatul final al concursului este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1. Bărbieru Adrian
Dosar nr. 597/05.05.2023
Expert IA 51.33 74.66 62.99 ADMIS

 

Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Afișat astăzi, 29.05.2023.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu