Anunț cu privire la rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție din cadrul ISACCL: 1 post Expert (S) I (atribuții de geologie informatică)

Afisat in data de 10.05.2024 ora 13:00

 

Anunț cu privire la rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție din cadrul Institutului de Studii Avansate Pentru Cultura Și Civilizația Levantului

  • 1 post Expert (S) I –  normă intreaga, 8h/zi perioadă nedeterminată (atribuții de geologie informatică) perioadă nedeterminată.

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/ respins
1 Marincea Stefan
Dosar nr. 615/16.04.2024
Expert I
Atributii de geologie informatica
59,33 75 67,17 ADMIS

 

(1) Candidatul declarat "admis" la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu