ANUNȚ cu privire la rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării postului: Consilier IA normă întreagă (8h/zi, 40h/săptămână), perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă al ISACCL

Afișat în data de 14.03.2023 ora 14:00

 

ANUNȚ

cu privire la rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării postului:

Consilier IA normă întreagă (8h/zi, 40h/săptămână), perioadă nedeterminată

în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă al ISACCL

 

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/respins
1 Dosar nr. 221/20.02.2023 Consilier IA 86,33 94 90,16 ADMIS

 

(1) Candidatul declarat "admis" la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu