ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL FINAL  AL CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III, SPECIALIZAREA GEOARHEOLOGIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL FINAL  AL CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III, SPECIALIZAREA GEOARHEOLOGIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

In urma avizarii favorabile a Consiliului Stiintific al ISACCL a rezultatelor obtinute de candidatul Haita Constantin la examenul organizat de ISACCL pentru postul de cercetator stiintific gradul III, specializarea geoarheologie  din cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate, ½ normă, perioada determinata – 3 ani,

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr 319/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Luand in considerare aprobarea Colegiului director din data de 28.08.2020 cu privire la afisarea rezultatelor finale ale concursului pentru postul sus mentionat si angajarea domnului Haita Constantin pe postul de cercetator stiintific gradul III.

Se afiseaza rezultatul final al concursului conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obtinut la proba scrisa Rezultatul probei scrise Rezultat final
1. Haită Constantin Cercetator stiintific gradul III specializarea geoarheologie 90,75 ADMIS ADMIS

 

La rezultatul final al concursului contestaţiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 31.08.2020, ora 12:00.

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei functii contractuale este obligat sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăsi 30 de zile lucratoare de la data afisării rezultatului concursului.

Candidatul admis este  așteptatla sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu