ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE/PROBEI PRACTICE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE/PROBEI PRACTICE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

(Concursul a fost publicat  în data de 10.12.2019)

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de:

expert IA (geologie)

consilier IA (economist),

referent IA ( casierie+gestionare patrimoniu)

referent IA (șofer)

scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă.

Rezultatele la proba scrisă/proba practică la concurs sunt prezentate mai jos:

Rezultate la proba scrisă:

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat  admis/respins   Interviu 21.01.2019
1. SCUTELNICU IOAN PETRU Expert IA (specialitatea geologie) 64,00 ADMIS 10,00
2. IVAN DANIELA Consilier IA (economist) 79,33 ADMIS 11,00
3. DUMITRESCU DANIELA Referent IA (casierie+gestionare patrimoniu) 87,50 ADMIS 11,30
4. GHEORGHE DUMITRU Referent IA (șofer) 69,00 ADMIS 10,00
5. IANCU ROBERTII FLORIAN Referent IA (șofer) 74,00 ADMIS 10,30

Rezultate la proba practică:

Nr. crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Calificativ obținut la proba practică Rezultat admis/respins
1 GHEORGHE DUMITRU Referent IA (șofer) BINE ADMIS
2 IANCU ROBERTII FLORIAN Referent IA (șofer) FOARTE BINE ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrisă, data afișării rezultatelor la proba scrisă 16.01.2019 ora 12,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba INTERVIU din data de 21.01.2019 conform programării de mai sus, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei – proba scrisă/proba practică.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu