ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE: Cercetător științific grad III, specialitatea filologie clasică și specialitatea arheologie clasică

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE: Cercetător științific grad III, specialitatea filologie clasică, în cadrul Departamentului Diplomație culturală, normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, perioada nedeterminată

și

Cercetător științific grad III, specialitatea arheologie clasică, în cadrul  Departamentului Istoria culturii și civilizației Levantului, normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, perioada nedeterminată

 

Comisiile de concurs, constituite prin decizia nr. 06/11.03.2024, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturile vacante din cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă 1 post consilier IA – normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, scos la concurs, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, și a Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, au corectat lucrările la proba scrisă susținută în data de 23.04.2024.

 

Rezultatele la proba scrisă au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt

Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat ADMIS / RESPINS

1.

Dosar nr.  523/01.04.2024  Cercetător științific III – filologie clasică  100

ADMIS

2. Dosar nr. 538/02.04.2024 Cercetător științific III – arheologie clasică 100

ADMIS

 

La rezultatul probei scrise se poate depune, personal, contestație în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 24.04.2024, ora 14,00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu