ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

(Concursul a fost publicat  în data de 19.12.2019)

 

Comisia de concurs a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de:

consilier IA (registratură/secretariat),

scos la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scisă.

Rezultatele la proba scrisă la concurs/examen sunt prezentate mai jos:

Rezultate la proba scrisă

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctajul obținut Rezulta admis/respins Interviu 28.01.2019
1 CĂLIN FLORENTINA Consilier IA (registratură/secretariat) 66,33 ADMIS 10,00

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrisă, data afișării rezultatelor la proba scrisă 22.01.2019 ora 12,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba INTERVIU din data de 28.01.2019 conform programării de mai sus, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei – proba scrisă.

Postat marți, 22 ianuarie 2019, ora 12:15

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu