ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE EXPERT I (SPECIALITATEA GEOGRAFIE)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE

EXPERT I (SPECIALITATEA GEOGRAFIE)

DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de examinare a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului vacant de expert I (specialitatea geografie) scos la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrarea la proba scisă.

Rezultatele la proba scrisă la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr. crtNumele și prenumele candidațilorDenumirea postuluiPunctajul obținutRezultat  admis/respinsInterviu 23.11.2018
1.IOSIF DANIELExpert I (geografie)88,66ADMISora 9,00

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Simona Dana Deleanu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrisă, data afișării rezultatelor la proba scrisă 20.11.2018 ora 12,00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu