ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs/examen, constituite prin ordinul președintelui ISACCL nr. 27/23.03.2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant de:

expert IA – Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului,

scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa) din 25.03.2020, au analizat au verificat si au notat lucrarea scrisa a candidatului admis la proba selectie dosarelor.

Rezultatul probei scrise are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. cerere înscriere concurs Nume si prenume candidiat Denumirea postului Rezultatul probei scrise Rezutatul probei scrise data si ora sustinerii probei interviu
1. 396/.08.04.2020  FLOREA IOAN ALEXANDRU Expert IA Departament istoria culturii si civilizatiei Levantului 84,00 puncte ADMIS 30.04.2020 ORA 10,00

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 21.04.2020.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu