Anunț cu privire la rezultatele la proba scrisă pentru examenul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere director (s) grad II în cadrul Direcției istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

Data afișării 23.12.2021, ora 12:00

Anexă la referatul nr. 1912/23.12.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISA PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIRECTOR (S) GRAD II IN CADRUL DIRECȚIEI ISTORIA CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI, NORMĂ ÎNTREAGĂ 8H/ZI, PERIOADA NEDETERMINATĂ

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 87/25.11.2021, în vederea examinării candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs de ISACCL,sus mentionate,, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), a corectat si notat lucrarea candidatului inscris si prezent.

Rezultatul probei - scrise – are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt

Nr. dosar înscriere Denumirea postului pentru care candideaza Punctaj obținut Rezultatul probei scrise

Programarea interviului din data de 28.12.2021 (ora)

1.

Dosar  nr. 1847/13.12.2021 Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației 88,33 ADMIS Ora 13.00

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obtinut la proba scrisa pot depune contestaţie în termen de 1zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 23.12.2021, ora 12:00.

Candidati admisi la proba scrisa se vor prezenta la proba interviu la data si ora din prezentul anunt la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu