ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE

Data afișării 23.09.2021 ora 14:00

Anexă la referatul nr. 1378/23.09.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 50/30.08.2021, în vederea examinării candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs de ISACCL de:

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar, scose la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au corectat si notat lucrarile candidatilor inscrisi si prezenti.

Rezultatele probei - scrise – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr.cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 28.09.2021 (ora)
1. Dosar nr. 1299/08.09.2021 expert debutant, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene 53,66 ADMIS 12:00
2. Dosar nr. 1334/14.09.2021 expert debutant specialitatea grafică și DTP pentru tipar 88,33 ADMIS 12:30

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obtinut la proba scrisa pot depune contestaţie în termen de 1zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat joi, 23.09.2021, ora 14:00

Candidati admisi la proba scrisa se vor prezenta la proba interviu la data si ora din prezentul anunt la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu