Anunț cu privire la rezultatele la proba scrisa pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante la ISACCL

Data afisarii 28.09.2021, ora 14:00

Anexă la referatul nr.1391/28.09.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:

Consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

Consilier IA,  ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

Consilier I, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea geografie, in cadrul Departamentului Natură, cultură și societate

Comisiile de concurs, constituite prin decizia nr 60/02.09.2021, în vederea examinării candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs de ISACCL, sus mentionate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au corectat si notat lucrarile candidatilor inscrisi si prezenti.

Rezultatele probei - scrise – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr.dosar inscriere Denumirea postului pentru care candideaza Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 01.10.2021 (ora)
1. Dosar nr. 1326/13.09.2021 Consilier IA, în specialitatea istorie-arheologie 96,66 ADMIS Ora 15.00
2. Dosar nr. 1341/14.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană 55,00 ADMIS Ora 13.30
3. Dosar nr. 1363/20.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană 94,33 ADMIS Ora 14.00
4. Dosar nr. 1364/20.09.2021 Consilier IA, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană - RESPINS Declarat absent la proba scrisa intrucat nu s-a prezentat la ora stabilita si anuntata in Monitorul Oficial si pe site-ul ISACCL Nu a fost prezent in sala de concurs la momentul inceperii concursului si la deschiderii subiectelor de concurs
5. Dosar nr. 1355/16.09.2021 Consilier I, în specialitatea geografie 77,00 ADMIS Ora 10.00

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obtinut la proba scrisa pot depune contestaţie în termen de 1zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 28.09.2021, ora 14,00

Candidati admisi la proba scrisa se vor prezenta la proba interviu la data si ora din prezentul anunt la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu