ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE  DIN CADRUL ISACCL

Anexă la referatul nr. 911/01.07.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Departament istoria culturii și civilizației Levantului

  • 1 post consilier IA ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică
  • 1 post expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină

Departament diplomație culturală

  • 1 post expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă
  • 1 post consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului

Comisiile de concurs/examen, constituite prin decizia nr 32/04.06.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante enumerate mai sus din cadrul ISACCL, scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au corectat si notat lucrarile candidatilor inscrisi si prezenti.

Rezultatele probei - scrise – au la bază procesle verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 07.07.2021
1. Dosar nr 851/22.06.2021  consilier IA  ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică - ABSENT -
2 Dosar nr. 839/18.06.2021 expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină 73,33 ADMIS 11,30
3 Dosar nr. 826/17.06.2021 expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă 98,66 ADMIS 15,30
4 Dosar nr. 815/16.06.2021 consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului 94,99 ADMIS 15,00

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obtinut la proba scrisa pot depune contestaţie în termen de 24 de ore lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat joi, 01.07.2021, ora 12:00

Candidati admisi la proba scrisa se vor prezenta la proba interviu la data si ora din prezentul anunt la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu