Anunț cu privire la rezultatele la proba scrisă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de referent (activitate casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) (m) gradul IA în cadrul compartimentului financiar contabil și resurse umane în cadrul ISACCL

Anexă la referatul nr. 699/27.05.2021

 

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE REFERENT (ACTIVITATE CASIERIE ȘI GESTIONARE PATRIMONIU ISACCL) (M) GRADUL IA ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL ȘI RESURSE UMANE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr 27/22.04.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent (activitate casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) (M) gradul IA în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane din cadrul ISACCL, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III-a), au corectat și notat lucrările candidatilor înscrisi și prezenți.

Rezultatele probei - scrise – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 02.06.2021
1. Dosar 650/11.05.2021 Referent IA - ABSENT -
2. Dosar 652/12.05.2021 Referent IA 75,00 ADMIS 10,00
3. Dosar 661/13.05.2021 Referent IA 65,67 ADMIS 10,30

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obtinut la proba scrisă pot depune contestaţie în termen de 24 de ore lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat joi, 27.05.2021, ora 12:00

Candidații admisi la proba scrisă se vor prezenta la proba interviu la data și ora din prezentul anunț, la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu