ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC AL ISACCL

Anexă la referatul nr. 1020/19.07.2021

 

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC AL ISACCL

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr 37/18.06.2021, în vederea examinării candidatului înscris la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic din cadrul ISACCL, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au corectat si notat lucrarea candidatului înscris si prezent.

Rezultatele probei - scrise – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 22.07.2021
1. Dosar de inscriere nr 872/25.06.2021 Consilier juridic IA 80,00 ADMIS Ora 09.00

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obtinut la proba scrisă pot depune contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 19.07.2021, ora 14,00

Candidati admisi la proba scrisă se vor prezenta la proba interviu la data și ora din prezentul anunt la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu