Anunț cu privire la rezultatele la proba scrisă din data de 11.02.2019, la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a  posturilor contractuale vacante de cercetător științific gradul III

Anunț cu privire la rezultatele la proba scrisă din data de 11.02.2019, la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a  posturilor contractuale vacante de cercetător științific gradul III din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Comisiile de concurs, stabilite pentru examinarea candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011 și a Legii nr.319/2003 privind statutul persoalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, au corectat lucrările la proba scrisă.

1 post cercetător științific gradul III (cercetare arhivistică ) norma 4h/zi

1 post cercetător științific gradul III (creștinism și cultură creștină) normă 8h/zi

 

Rezultatele la proba scrisă/proba practică la concurs sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul probei scrise punctaj ADMIS/ RESPINS
1. POPA CĂTĂLIN ȘTEFAN Cercetător științific III (creștinism și cultură creștină) normă 8h/zi 94,50 ADMIS
2. ȘIPERCO ANDREI Cercetător științific III (cercetare arhivistică) Normă 4h/zi 93,75 ADMIS

 

NOTĂ:

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de 24h de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.

Rezultatele finale ale concursului/examenului vor fi afișate pe site-ul I.S.A.C.C.L. până cel târziu la data de 28.02.2019, după validarea rezultatelor de către Consiliul științific din cadrul I.S.A.C.C.L.

Postat marți, 12 februarie 2019, ora 11:50

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu