Anunț cu privire la rezultatele la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul ISACCL

Anexă la referatul nr. 936/07.07.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Departament istoria culturii și civilizației Levantului

  • 1 post consilier IA ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică
  • 1 post expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină

Departament diplomație culturală

  • 1 post expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă
  • 1 post consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului

 

Comisiile de concurs/examen, constituite prin decizia nr 32/04.06.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante enumerate mai sus din cadrul ISACCL, scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au participat la proba interviu, au notat și au consemnat notele acordate, întocmind fișele individuale.

Rezultatele probei interviu au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 Nr. crt. Nr dosar înscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. Dosar nr. 839/18.06.2021 expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină 93,00 ADMIS
2. Dosar nr. 826/17.06.2021 expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă 100,00 ADMIS
3. Dosar nr. 815/16.06.2021 consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului 99,33 ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Data afișării 08.07.2021, ora 12.00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu