ANUNȚ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale vacante de cercetător științific gradul III

ANUNȚ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale vacante de cercetător științific gradul III din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

În urma aprobării rezultatelor concursului și avizării favorabile a candidaților, de către Consiliul științific al ISACCL, în urma raportului președintelui Comisiilor de examinare ca rezultat al probelor de concurs pentru ocuparea posturilor de:

1 post cercetător științific gradul III (cercetare arhivistică ) norma 4h/zi

1 post cercetător științific gradul III (creștinism și cultură creștină) normă 8h/zi

Rezultatele finale la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul final
1. POPA CĂTĂLIN ȘTEFAN Cercetător științific III (creștinism și cultură creștină) normă  8h/zi ADMIS
2. ȘIPERCO ANDREI Cercetător științific III (cercetare arhivistică) Normă 4h/zi ADMIS

 

NOTĂ:

Rezultatele finale ale concursului, afișate pe site-ul I.S.A.C.C.L. după validarea concursului de către Consiliul științiifc al I.S.A.C.C.L.

Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei functii contractuale sunt obligati sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăsi 30 de zile lucratoare de la data afisării rezultatului concursului.

Candidații admiși sunt așteptați la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererilor de angajare.

Postat marți, 26 februarie 2019, ora 12:30.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu