ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de: consilier IA (activitate de redacție), consilier IA (relații publice), expert II (comunicare în limba engleză), referent IA (M), scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba scrisă și au corectat lucrările, întocmind fișele individuale și centralizatoarele cu notele obținute de fiecare candidat în parte.

Rezultatele probei scrise au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 24.10.2019
1. Ganea Laura Ioana Consilier IA (activitate de redacție 76,60 ADMIS 12,00
2. Boboc Enache  Diana Alice Consilier IA (relații publice) 70,00 ADMIS 11,30
3. Țiu Ilarion Consilier IA (relații publice) Absent RESPINS -
6 Răileanu Mihaela Expert II (comunicare în limba engleză) Absent RESPINS -
7 Anghelovici Maria Monica Expert II (comunicare în limba engleză) 74,99 ADMIS 10,30
8 Onofrei Maxim Vlad Expert II (comunicare în limba engleză) 93,30 ADMIS 11,00
9 Dinulescu Dinu Eugen Referent IA (administrativ- tehnic) 92,33 ADMIS 10,00
10 Scărlătescu Vasile Referent IA (administrativ- tehnic) Absent RESPINS -

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 21 octombrie 2019, ora 12.00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la interviul din data de 24.10.2019, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei probei scrise.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu