ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs/examen a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de: expert IA Departament diplomație culturală, expert debutant ½ normă  Departament natură, cultură, societate și expert IA Compartiement achiziții publice, scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au particpat la proba scrisă și au corectat lucrările, întocmind fișele individuale și centralizatoarele cu notele obținute de fiecare candidat în parte.

Rezultatele probei scrise au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 23.03.2020 ora….
1. Marian Mihai-Bogdan Expert IA Departament diplomație culturală  

89,33

ADMIS

 

10,00

2. Marincea Ștefan Expert debutant Departament natură, cultură, societate  

89,33

 

ADMIS

10,00

3. Bârzoi George Teodor Expert debutant Departament natură, cultură, societate ABSENT RESPINS -
4 Bogdan Ionuț Expert IA Compartiment achiziții publice 69,66 ADMIS 10,30

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 17.03.2020, ora 15.00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la interviul din data de 23.03.2020, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei probei scrise.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu