ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL DIN CADRUL ISACCL

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisa de examen a candidatului înscris pentru participarea la ocuparea postului contractual vacant de: director general (S) grad II (ordonator de credite) scos la concurs de ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a participat la proba scrisă și a corectat lucrarea, întocmind fișele individuale și centralizatoarele cu notele obținute de candidat.

Rezultatele probei scrise au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de examen pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 04.02.2021
1. 93/20.01.2021 Director general (S) grad II (ordonator de credite) 96,00 ADMIS Ora 11,00

Contestaţile se depun în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 01.02.2021

NOTĂ:

Se pot prezenta la interviul din data de 04.02.2021, la sediul ISACCL, numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei probei scrise.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu