ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISĂ  PENTRU CONCURSUL /EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat luni, 21 mai 2018, ora 11.25

Comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs/examen din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare au încheiat cea de a II a probă a concursului/examenului în urma căreia au fost declarați admiși/respinși la proba scrisă candidații prezentați în anexă.

 

Rezultatele probei scrise concurs/examen  sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat admis/ respins
1 MINGOTE ELENA VERONICA Consilier IA Compartiment financiar contabil 79,00 admis
2 DUȚĂ LIANA ROXANA Consilier IA (activitate C.F.P.P.) 47,00 respins
3 CREȚU ANCA GEORGETA Referent (casier) IA 77,00 admis
4 MARINESCU ELENA Consilier juridic IA 50,00 admis
5 RĂDUCAN ANA MARIA Expert debutant (cultura romană și bizantină) 66,24 admis
6 URLOIU RADU LAURENȚIU Expert debutant (cultura romană și bizantină) 71,24 admis
7 OPREA COSMIN CRISTIAN Expert debutant (cultura romană și bizantină) 27,49 respins
8 DELEANU DANA SIMONA Consilier IA (specializare editorială) 75,00 admis
9 STĂNESCU DIANA LUCIANA Consilier IA (relații internaționale) 52,00 admis

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 22 mai 2018 ora 16,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba interviu din data de 25.05.2018 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei - proba scrisă. Intervalul orar în care candidații se vor prezenta în data de 25 mai 2018 în vederea susținerii probei interviului va fi afișat pe site-ul Institutului cel mai târziu în data de 22 mai 2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu