ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISĂ  PENTRU CONCURSUL /EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat luni, 21 mai 2018, ora 11.25

Comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante scoase la concurs/examen din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare au încheiat cea de a II a probă a concursului/examenului în urma căreia au fost declarați admiși/respinși la proba scrisă candidații prezentați în anexă.

 

Rezultatele probei scrise concurs/examen  sunt prezentate mai jos:

Nr. crtNumele și prenumele candidațilorDenumirea postuluiPunctajul obținutRezultat admis/ respins
1MINGOTE ELENA VERONICAConsilier IA Compartiment financiar contabil79,00admis
2DUȚĂ LIANA ROXANAConsilier IA (activitate C.F.P.P.)47,00respins
3CREȚU ANCA GEORGETAReferent (casier) IA77,00admis
4MARINESCU ELENAConsilier juridic IA50,00admis
5RĂDUCAN ANA MARIAExpert debutant (cultura romană și bizantină)66,24admis
6URLOIU RADU LAURENȚIUExpert debutant (cultura romană și bizantină)71,24admis
7OPREA COSMIN CRISTIANExpert debutant (cultura romană și bizantină)27,49respins
8DELEANU DANA SIMONAConsilier IA (specializare editorială)75,00admis
9STĂNESCU DIANA LUCIANAConsilier IA (relații internaționale)52,00admis

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 22 mai 2018 ora 16,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba interviu din data de 25.05.2018 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei - proba scrisă. Intervalul orar în care candidații se vor prezenta în data de 25 mai 2018 în vederea susținerii probei interviului va fi afișat pe site-ul Institutului cel mai târziu în data de 22 mai 2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu